Chat gratis danmark Vesthimmerlands

Posted by / 11-Sep-2017 01:03

102Historie Naturstien følger delvis forløbet af den nedlagte privatbane Nibe-Hvalpsund.Banen blev som mange andre jernbaner påbegyndt i slutningen af 1800-tallet. juli 1899 blev de første 50 km fra Aalborg til Års åbnet, og den 2. På strækningen Svenstrup (syd for Aalborg) til Aalborg var forløbet fælles med statsbanerne.Denne dynge af muslinge- og snegleskaller er stenaldermandens losseplads (ertebøllekulturen) med rester fra hans måltider. Et minimuseum fortæller om køkkenmøddingen og geologien for området.Ved Grønnerup Strand har Miljø- og Energiministeriet et areal med sand- og klitstrand. Naturstiens forløb, belægning og terrænforhold Staten/Miljøministeriet erhvervede i begyndelsen af 1970'erne størstedelen af det gamle banelegeme fra Nibe til Havbro vest for Års. Fra Aalborg kommer De sikrest til Nibe ad sognevejene fra Hasseris i Aalborgs sydkant, via Nørholm for endelig at ramme den cykelsti, der følger omfartsvejen vest om Nibe.Der er mulighed for tilslutning til naturstien ved byerne og hvor stien passerer offentlig vej.Langs stien er der etableret en række parkerings- og rastepladser.De sidste 15 km mod Hvalpsund køres derimod gennem et bakket terræn, som er bedre egnet for den, der vil nyde naturen i ro og mag end for den, der har travlt.

Fra Nibe til Havbro er stien plan, og fordi den følger det gamle banelegeme er der kun ubetydelige stigninger / fald.

Holmene, engene og det uregulerede åløb danner tilsammen et egenartet landskab.

Lovnshalvøen er en kuperet halvø omgivet af stejle skrænter, som mod syd og nord er adskilt fra fjordene af marint forland.

Herfra kører man direkte ind på naturstien i den sydlige udkant af Nibe.

Naturstien er asfalteret med et spor for gående / cyklende og med et grusbelagt spor for ridende.

chat gratis danmark Vesthimmerlands-70chat gratis danmark Vesthimmerlands-1chat gratis danmark Vesthimmerlands-54

Den 75 km lange strækning var Danmarks næstlængste privatbanestrækning.